Bra att veta om nätverk (koppar)

 

Att bygga strukturerade nät är kanske något som du redan gör men det finns en mängd viktiga saker du måste veta. Vi skall här reda ut begreppen och ge dig det du behöver veta för att kunna lämna efter dig en bra anläggning.

 

Standarder

1995 kom en Europeisk standard (som även är svensk) som heter SS-EN50173. Den styr fortfarande hur nät skall projekteras och byggas. Med tiden har olika  tillägg kommit som kompletterar och delar upp standarden beroende på var man installerar nätverk. Det finns också internationella standarder (ISO/IEC) samt den Amerikanska standarden (TIA). I Sverige bygger vi nät enligt den Europeiska standarden. Den senaste uppdateringen är EN 50173-1:2011 godkändes 2011-07-06. Vi har också en ny installationsstandard som heter 50174, i den ställs väldigt höga krav på separationsavstånd i synnerhet om man inte befinner sig i kontorsmiljö.

 

Materialkategorier

Det material vi installerar delas in i olika kategorier enligt en länkklassificering. Kategori 5e innebär att alla ingående komponenter (kabel, modularjack osv) skall klara en bandbredd på upp till 100 MHz och heter länkklass D+. Kat 6 skall klara upp till 250 MHz och är klassad som länkklass E. Vidare har vi kategori 6a, länkklass Ea med bandbredd upp till 500 MHz.

 

Klass D, Kategori 5e produkter, bandbredd: 100Mhz

Klass E, Kategori 6 produkter, bandbredd: 250Mhz

Klass Ea, Kategori 6a produkter, bandbredd: 500Mhz

Klass F, Kategori 7 produkter, Bandbredd: 600Mhz

 

Det vanligaste i Sverige är att vi installerar kat 6 som klarar överföringar i näten upp till 1Gbit/sek. Men vill man ha ett framtidssäkert nät bör man installera kat 6A som klarar upp till 10Gbit/s!

 

Kabeltyper

Det finns en mängd olika kabeltyper där den vanligaste idag är oskärmad kabel. Skärmad kabel ger fördelar i prestanda då både yttre och inre påverkan av låg och högfrekvent strålning minimeras. Valet av kabel påverkas av yttre faktorer och i vilken typ av installationsmiljö man har.

U/UTP: Oskärmad kabel

F/UTP: Skärmad kabel med folie runt alla 4 paren, skyddar mot högfrekvent störning

S/UTP: Skärmad kabel med flätad skärm runt alla 4 paren, skyddar mot lågfrekvent störning

U/FTP: Skärmad med folie runt varje par, skyddar mot högfrekvent störning samt eliminerar överhörning mellan par

S/FTP: Dubbelskärmad kabel med flätad skärm runt alla par och en folie runt varje par som skyddar både mot hög- och lågfrekvent störning. Används oftast i kat 7 installationer. Kallas också för PIMF kabel

UTP/STAR: Är en oskärmad kabel men med ett kryss i plast för att separera paren från varandra.

SIAMES: Två separata kablar som är ”ihopgjutna” med varandra

Färgkodning:

Godkända kablar enligt standarden (EIA/TIA 568 A och B) skall färgkodas:

Par 1: vit/blå – blå

Par 2: vit/orange – orange

Par 3: vit/grön – grön

Par 4: vit/brun – brun

Samma färgkodning skall alla modularjack ha. Det finns två inkopplingssätt enligt standarden, A och B koppling. I Sverige är B koppling det överlägset vanliga och det är mycket viktigt att följa kodningen. Innan man mäter in en anläggning kan man med enkla mätinstrument kontrollera att man kontakterat rätt.

 

Om uttag

Standarden säger att minst två uttag (RJ45:or) skall installeras per arbetsplats, ett för data och ett för telefoni. Oftast installerar man fler uttag för att garantera ökade behov i framtiden.

 

Om kabel och dess uppbyggnad

Ledarna i kabeln är partvinnade (TP betyder Twisted Pair) och det är mycket viktigt att partvinningen är konstant, för att inte få obalans i kabeln. Därför får man vid anslutning till en kat 5e jack inte tvinna upp ledarna mer än 13 mm och för kat 6, 6 mm. Ju högre hastighet i nätet desto viktigare att ha balans i nätet. Vid böj- eller klämskador kan kabelns prestanda också försämras då impedansen i kabeln förändras. Därför skall man iaktta leverantörens anvisningar och generellt gäller att man skall vara försiktig när man buntar kablar (använd gärna kardborrband) och inte ha snävare böjradie än 50 mm. När man dragit ut kabel för förläggning på en stege t.ex, bör man kapa och kasta 1 meter av kabeländen.

 

Uppmärkning av datanät

Det finns olika sätt att märka upp nätverksinstallationer och ibland har beställaren/kunden en egen standard för hur man vill märka. Det finns dock en svensk standard som heter SS EN4551201 som beskriver hur dokumentation och uppmärkning av nätverk skall se ut. Standarden kan köpas på bl.a. Elförlaget (EIO).

 

Uppmätning av nätverk

Att verifiera och dokumentera sin installation är mycket viktigt och i det flesta fall ett krav. Det kan vara svårt att se om en kabel är skadad eller om en kontaktering är dåligt gjord. Om du skall mäta ett kat 5e nät (klass D - länk) måste du använda ett mätinstrument som benämns Level II och för kat 6 nät (klass E-länk) ett Level III instrument. Det finns en mängd olika intrument men vi rekommenderar att man använder Fluke DSP/DTX-serien eller Lantek II 500/1000 från Ideal. Det vanligaste är att mäta in nätet som en permanent länk (permanent link) där endast den fast installationen mäts, dvs jack – kabel – jack och utan patchkablar. Man kan också välja att mäta in länken som en kanallänk (channel link) där även patchkablarna skall ingå både på panelsidan och på uttagssidan.

 

Skåp, stativoch jordning

Det finns mängder med saker att tänka på när man skall dimensionera skåp och stativ. Placeringen är viktigt så att man klarar gränsen för hur lång en länk får vara  och att skåpet/stativet är tillräckligt stort för att kunna bygga ut i framtiden. Vid installation av skåp är det viktigt att man kan komma åt skåpet på sidorna vilket underlättar installationen och kommande ändringar. Oavsett om man installerat ett skärmat eller ett oskärmat nät skall skåp/stativ och paneler jordas.

Dokumentation och garanti

Det är viktigt att dokumentera installationen och lämna testprotokoll då det är ett bevis för att du uppfyllt krav som ställts av kunden eller i handlingar. Det ger ett ”bevis” på att installationen uppfyller standarden enligt den länkklass som installerats. Det ger dig som installatör ett ”bevis” på att du levererat en bra och fungerande anläggning. För att få installationen certifierad och vid längre garantiåtaganden utöver ALEM 09 så ställs vissa krav. Givetvis att man använt samma fabrikat i installationen, att anläggningen är inmätt och att man kan verifiera kompetens och materialval. Använder du Gigamedias produkter kan du få förlängd garanti upp till 25 år. Du hittar ansökan under fliken ”dokumentation” här på vår hemsida.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen