Bra att veta om IP-kameror

Det första kameraövervakningssystemet installerades redan 1942 och togs fram för att övervaka avfyrning av V-2 raketerna i Tyskland. Det har verkligen hänt en hel del sedan dess! Tekniken då var analog -CCTV (Close Circuit TeleVision) ändra fram tills 1996 när den första IP-baserade kameran kom ut på marknaden.  Att vi kallar det för IP-kamera är för att den integreras i våra andra produkter som vi har i nätverket. Helt plötsligt kunde vi kommunicera med kamerorna direkt från datorerna och då öppnades helt nya möjligheter.

Idag sker den mesta utvecklingen på kameror för IP, men det finns en stor mängd analoga kameror installerade och i de flesta fall så konverteras dom in i IP-världen med ett gränssnitt emellan.

 

Analogt eller IP
De analoga kamerorna kräver alltid en extrautrustning för inspelning. Det kräver en installation av koaxialkabel mellan kameran och inspelningsenheten. IP-baserade kameror använder samma kabel som det övriga datanätverket, i vissa fall använder man till och med trådlöst nätverk. Detta är något som vi rekommenderar endast i nödfall, eftersom det är lätt att störa ut ett trådlöst nätverk, och det kan lätt påverkas av allt annat vi har i luften. Då faller ju hela saken med att ha en övervaknings­kamera, man vill ju fånga allt hela tiden.

 

IP Kamerans komponenter
Kamerorna finns i en mängd olika formfaktorer som är framtagna för att passa för det du vill övervaka.  Är det inomhus och ett litet rum? Ett parkområde utomhus i minusgrader?  Variationerna är många, men inuti baserar sig kameran på i stort sett samma grundkomponenter. I grunden är det en liten webserver som möjliggör nätverkskommunikation. Utöver det finns själva kameran, som baseras på en lins och en digital bildsensor.  Sensorn finns i två olika varianter som kallas CMOS eller CCD. Idag är det CMOS-varianten som vinner störst mark och på vilken den mesta utvecklingen sker.   Bildsensorn är en ljuskänslig komponent som har samma funktion som den fotografiska filmen har i en analog kamera. Utvecklingen på CMOS bildsensorer utvecklas snabbt och upplösningen blir högre och högre.

 

Spara inspelningar - NVR, VMS
Alla våra kameramodeller har möjlighet att spara inspelad video på en inbyggd minneskortplats (SD-kort) eller på en lagringsenhet i nätverket. Om man har flera kameror och vill samla all hantering av video och larm så kan man skaffa sig en inspelningslösning. En NVR (Network Video Recorder) är en hårddisk och programvara för att hantera alla kameror och kunna se all video i ett kombinerat gränssnitt.  Oftast så har dessa också en ”app” för din mobiltelefon, som möjliggör att kunna ta del av video och inspelningar direkt i mobilen.  Direkt i kameran eller inspelaren kan du sätta upp olika typer av larm som i sin tur kan notifiera dig i din mobiltelefon. Oftast har dessa en enklare videoanalysfunktion där man kan bygga olika scenarion. En annan lösning är en VMS (Video Management System), en mjukvarubaserad lösning som du installerar på din server/dator. Ett sådant system öppnar upp möjligheterna att bygga intelligenta videoanalyssystem för kunder som har det behovet.

 

IP-kamerasystemets byggstenar
Nätverket

IP kamerorna använder samma nätverk som datorerna gör, standard kat5e/6/6A.

 

Kamerorna

Modeller baserade på det behov och krav du har för ett visst ändamål.

 

Ström

De allra flesta kamerorna stöder PoE (Power over Ethernet), som innebär att kameran får sin ström via datakabeln.  Strömmen kommer in i datakabeln via en dataswitch som har den funktionen. Om man inte har en sådan switch, kan man använda en PoE injector, som helt enkelt är en mellanadapter där man kopplar in strömmen på datakabeln. Det finns lite olika standarder baserat på hur mycket effekt man behöver till sin kamera. Det är därför viktigt att ta reda på vilken PoE-klass som din enhet har, summera alla enheters behov och skaffa sedan en switch som har tillräcklig effekt­­­budget.  En del IP-kameror kräver mer ström än andra.

 

Lagring

Har du en kamera som ska övervaka ett objekt så är behovet kanske att få notifiering, spara ner på ett lokalt minneskort och att några stillbilder ska e-postas eller sparas någonstans. Har du däremot fler kameror så kan en NVR vara lösningen för att underlätta hanteringen.

 

Vad säger lagen?
Tillstånd för kameraövervakning

Tillstånd för kameraövervakning behövs om man avser att övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. I detta sammanhang är det ointressant om platsen är ett offentligt eller privat område. Områden som inte anses upplåtna för allmänheten är till exempel trappuppgångar i flerfamiljshus eller utrymmen och områden på arbetsplatser där allmänheten inte tillåts uppehålla sig. Om det är fråga om kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde krävs ändå samtycke från de som berörs av övervakningen. Lagen gäller inte för rent privat övervakning på plats dit allmänheten inte har tillträde.

 

Anmälan av kameraövervakning.

Det krävs att en anmälan om övervakningen görs till Länsstyrelsen och, när det gäller övervakning i butiker, en överenskommelse träffas med en organisation som företräder de anställda. En kopia av överenskommelsen ska förvaras på platsen för kameraövervakningen.
 

Skyltning

Oavsett var kameraövervakningen sker måste man upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Ljudavlyssning samt ljudupptagning Lagen omfattar även avlyssning eller upptagning av ljud som sker i samband med kameraövervakning. Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd och man måste även lämna upplysning om att ljudupptagning sker.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen