Singelmode loosetube


Singelmode loosetube fiberkabel G652D 9/125 µm. 12- och 24-fiberkablarna är av typ CLT - Central LooseTube. 48- och 96-fiberkablarna är av typ MLT - Multi LooseTube med 12 fiber per tub.

 
  • Fiberkabel CLT OS2, 4, 6, 8, 12 el 24 fiber, inne/ute, CCA

  • Fiberkabel CLT OS2, 4, 6, 8, 12, 24 fiber, inne/ute

  • Fiberkabel OS2, 12 el 24 fiber, utomhus, singelmode 9/125, CLT

  • Fiberkabel OS2, 48 fiber, inom- utomhus, singelmode 9/125, MLT

  • Fiberkabel OS2, 96 fiber, inom- utomhus, singelmode 9/125, MLT

Drift & Produktion:
Wikinggruppen
start